Trang nhất » Tin Tức » Chương trình công tác tháng

Chương trình công tác tháng 10/2017

Thứ sáu - 13/10/2017 15:43

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

    TRƯỜNG THCS ĐỒNG MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /THCS ĐM

               Hà Đông, ngày 30 tháng 9  năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

 

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Phát động thi đua chào mừng ngày giải phóng Hà Đông 06/10, ngày giải phóng Thủ đô 10/10, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.

2. Duy trì nền nếp hoạt động dạy và học.

            3. Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47.

4. Tham gia giải chạy báo Nội mới lần thứ 44.

5. Hoàn thành báo cáo tháng 8, 9/2017 nộp PGD vào ngày 2/10/2017.

6. Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” từ ngày 02/10 đến 08/10/2017.

7. Nộp về PGD đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018.

8. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử cấp trường, cấp giấy chứng nhận cho giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường theo quy định.

9. Tổ chức chuyên đề các bộ môn về dạy học theo chủ đề, chuẩn kiến thức, kỹ năng theo kế hoạch (môn Vật lý Đ/c Ngô Doãn Phái, môn Ngữ văn Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phương thực hiện).

10. tiếp tục hoàn thiện công tác phổ cập giáo dục THCS.

11. Đăng ký danh hiệu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo quy định.

12. Nộp báo cáo giữa học kỳ I cho PGD (22/10).

13. Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng.

14. Khảo sát chất lượng học sinh giữa HKI các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 (theo Đề án 01). Theo KH chung của PGD.

15. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

16. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức.

17. Tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết, dịch bệnh tay, chân, miệng..., an toàn trường học. Tăng cường KT công tác VS phòng dịch.

18. Tiếp tục bồi dưỡng Học sinh giỏi lớp 9 chuẩn bị dự thi cấp quận.

19. Hoàn thành công tác trả bằng tốt nghiệp THCS, năm học 2016-2017

20. Phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCNVN” (ngày 09/11).

II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN

1. Tuần từ 02/10/2017 đến 07/10/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 8 năm học 2017 - 2018.

- Duy trì tốt nền nếp hoạt động trong nhà trường.

- Tổ chức tốt việc dạy thêm học thêm theo đúng quy định, đảm bảo nền nếp, chất lượng và theo kế hoạch đã đề ra.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tập trung vào các chuyên đề: bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng chất lượng đại trà, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học .... Tiếp tục rà soát, nghiên cứu nội dung giảm tải và thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học các bộ môn theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT .

- Hoàn thành báo cáo tháng 8,9/2017 nộp về tổ chuyên môn THCS, chậm nhất ngày 03/10/2017.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường các bộ môn.

-  Căn cứ Thông tư của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, xây dựng kế hoạch thi GVDG cấp trường các bộ môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử.

- Tiếp tục triển khai các chuyên đề chuyên môn, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các bộ môn.

- Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” từ ngày 02/10 đến 08/10/2017.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.

2. Tuần từ 09/10/2017 đến 14/10/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 9 năm học 2017 - 2018.

- Tăng cường dự giờ, kiểm tra giáo viên.

- Tiếp tục triển khai các chuyên đề chuyên môn, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các bộ môn.

- Trả bằng bằng tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 cho HS.

- Tiếp tục triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng tổ chức.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.

3. Tuần từ 16/10/2017 đến 21/10/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 10 năm học 2017 - 2018.

- Tăng cường dự giờ, kiểm tra giáo viên.

- Hai tổ dạy chuyên đề chuyên môn, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các bộ môn.

- Triển khai tổ chức Hội giảng cấp trường, tiến hành tổ chức thi giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử cấp trường.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng tổ chức.

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh tham dự kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ I.

- Phòng GD&ĐT kiểm tra hồ sơ phổ cập các đơn vị.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.

4. Tuần từ 23/10/2017 đến 28/10/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 11 năm học 2017 - 2018.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng tổ chức.

- Khảo sát chất lượng học sinh giữa HKI các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh theo Đề án 01 (Có công văn hướng dẫn của PGD sau).

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Hoàn thành công tác trả bằng tốt nghiệp cho học sinh.

- Phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCNVN” (ngày 09/11).

- Phòng GD&ĐT kiểm tra hồ sơ phổ cập các đơn vị năm 2017.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.

         Nhận được văn bản này, BGH yêu cầu ông () tổ trưởng các t lên kế hoạch cụ thể của t mình, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong t và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch của BGH. Nếu có sự điều chỉnh kế hoạch, BGH sẽ có thông báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của tổ cần báo cáo kịp thời về Phòng BGH (qua đ/c Hiếu) để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các tổ trưởng (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Hồng Nam

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

    TRƯỜNG THCS ĐỒNG MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /THCS ĐM

               Hà Đông, ngày 30 tháng 9  năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

 

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Phát động thi đua chào mừng ngày giải phóng Hà Đông 06/10, ngày giải phóng Thủ đô 10/10, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.

2. Duy trì nền nếp hoạt động dạy và học.

            3. Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47.

4. Tham gia giải chạy báo Nội mới lần thứ 44.

5. Hoàn thành báo cáo tháng 8, 9/2017 nộp PGD vào ngày 2/10/2017.

6. Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” từ ngày 02/10 đến 08/10/2017.

7. Nộp về PGD đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018.

8. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử cấp trường, cấp giấy chứng nhận cho giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường theo quy định.

9. Tổ chức chuyên đề các bộ môn về dạy học theo chủ đề, chuẩn kiến thức, kỹ năng theo kế hoạch (môn Vật lý Đ/c Ngô Doãn Phái, môn Ngữ văn Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phương thực hiện).

10. tiếp tục hoàn thiện công tác phổ cập giáo dục THCS.

11. Đăng ký danh hiệu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo quy định.

12. Nộp báo cáo giữa học kỳ I cho PGD (22/10).

13. Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng.

14. Khảo sát chất lượng học sinh giữa HKI các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 (theo Đề án 01). Theo KH chung của PGD.

15. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

16. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức.

17. Tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết, dịch bệnh tay, chân, miệng..., an toàn trường học. Tăng cường KT công tác VS phòng dịch.

18. Tiếp tục bồi dưỡng Học sinh giỏi lớp 9 chuẩn bị dự thi cấp quận.

19. Hoàn thành công tác trả bằng tốt nghiệp THCS, năm học 2016-2017

20. Phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCNVN” (ngày 09/11).

II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN

1. Tuần từ 02/10/2017 đến 07/10/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 8 năm học 2017 - 2018.

- Duy trì tốt nền nếp hoạt động trong nhà trường.

- Tổ chức tốt việc dạy thêm học thêm theo đúng quy định, đảm bảo nền nếp, chất lượng và theo kế hoạch đã đề ra.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn tập trung vào các chuyên đề: bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng chất lượng đại trà, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học .... Tiếp tục rà soát, nghiên cứu nội dung giảm tải và thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học các bộ môn theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT .

- Hoàn thành báo cáo tháng 8,9/2017 nộp về tổ chuyên môn THCS, chậm nhất ngày 03/10/2017.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường các bộ môn.

-  Căn cứ Thông tư của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, xây dựng kế hoạch thi GVDG cấp trường các bộ môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử.

- Tiếp tục triển khai các chuyên đề chuyên môn, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các bộ môn.

- Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” từ ngày 02/10 đến 08/10/2017.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.

2. Tuần từ 09/10/2017 đến 14/10/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 9 năm học 2017 - 2018.

- Tăng cường dự giờ, kiểm tra giáo viên.

- Tiếp tục triển khai các chuyên đề chuyên môn, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các bộ môn.

- Trả bằng bằng tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 cho HS.

- Tiếp tục triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng tổ chức.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.

3. Tuần từ 16/10/2017 đến 21/10/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 10 năm học 2017 - 2018.

- Tăng cường dự giờ, kiểm tra giáo viên.

- Hai tổ dạy chuyên đề chuyên môn, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các bộ môn.

- Triển khai tổ chức Hội giảng cấp trường, tiến hành tổ chức thi giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử cấp trường.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng tổ chức.

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh tham dự kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ I.

- Phòng GD&ĐT kiểm tra hồ sơ phổ cập các đơn vị.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.

4. Tuần từ 23/10/2017 đến 28/10/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 11 năm học 2017 - 2018.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng tổ chức.

- Khảo sát chất lượng học sinh giữa HKI các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh theo Đề án 01 (Có công văn hướng dẫn của PGD sau).

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Hoàn thành công tác trả bằng tốt nghiệp cho học sinh.

- Phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCNVN” (ngày 09/11).

- Phòng GD&ĐT kiểm tra hồ sơ phổ cập các đơn vị năm 2017.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.

         Nhận được văn bản này, BGH yêu cầu ông () tổ trưởng các t lên kế hoạch cụ thể của t mình, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong t và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch của BGH. Nếu có sự điều chỉnh kế hoạch, BGH sẽ có thông báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của tổ cần báo cáo kịp thời về Phòng BGH (qua đ/c Hiếu) để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các tổ trưởng (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Hồng Nam

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

1120/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 19/10/2018

5417/QĐ-UBND

Quyết định chính thức Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2019

Thời gian đăng: 18/10/2018

1073/PGD&ĐT

CV hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 17/10/2018

10103/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch thi GVDG năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 17/10/2018

1009/PGD&ĐT

Hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 29/09/2018

67/THCS

Danh sách CBGVNV trực hè năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 30/05/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay599
  • Tháng hiện tại16,931
  • Tổng lượt truy cập1,579,082
tu
 

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây