Trang nhất » Tin Tức » Chương trình công tác tháng

Chương trình công tác tháng 4/2019

Thứ ba - 02/04/2019 08:19

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS ĐỒNG MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /THCS ĐM

                Hà Đông, ngày 30 tháng 03 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2019


I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức các hoạt động tập thể chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống và chăm sóc  công trình nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường Đồng Mai.
2. Ôn tập và kiểm tra Học kỳ II.
3. Tiếp tục ôn tập cho học sinh lớp 9 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, chú ý tăng cường đối với học sinh yếu kém do GV THCS Văn Khê hỗ trợ.
          4. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2019.
5. Tổ chức cho HS tham gia giao lưu HSG các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 và Vật lí, Hóa học lớp 8 do PGD tổ chức.
6. Kiểm tra về công tác y tế, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống tai nạn thương tích; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, an toàn giao thông.
7. Chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020, công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2018- 2019 và thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020.
8. Triển khai chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, nộp SKKN loại A chấm cấp Quận.
9. Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT và kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
10. Tiếp tục tổ chức chuyên đề các bộ môn.
11. Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
12. Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục các trường; kiểm tra chuyên đề dạy thêm, học thêm trong nhà trường THCS.
II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN
1. Tuần từ 01/4/2019 đến 07/4/2019.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 33 năm học 2018 - 2019.
         - Tổ chức các chuyên đề dạy học theo kế hoạch.
         - Hoàn thành tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 3/2019
         - Thu và chấm SKKN cấp trường chọn SKKN loại A gửi chấm cấp quận.
- Tham dự Giao ban Ban Giám hiệu các trường THCS
         - Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.
2. Tuần từ 8/4/2019 đến 14/4/2019
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 34 năm học 2018 - 2019. BGH tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiến độ chương trình, xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ II.
         - Đẩy mạnh hoạt động thi đua chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
                   - Tổ chức chuyên đề các bộ môn theo kế hoạch; tham gia tập huấn phần mềm ôn tập và kiểm tra, ra đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 9.
         - Nộp SKKN loại A về phòng GD&ĐT.
- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.
3. Tuần từ 15/4/2019 đến 21/4/2019
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 35 năm học 2018 - 2019.
         - Tham gia tập huấn công tác xét tốt nghiệp lớp 9 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp 9 (Có công văn hướng dẫn riêng)
 - Chỉ đạo ôn tập, lên kế hoạch kiểm tra học kỳ II theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT. Chú ý ôn tập và sắp xếp hợp lí các tiết kiểm tra học kỳ giúp học sinh chuẩn bị tốt tâm thế và đạt kết quả cao; đối với môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh kiểm tra theo lịch chung toàn quận (Có công văn hướng dẫn riêng).
- Tổ chức cho HS tham dự giao lưu HSG các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 và Vật lí, Hóa học lớp 8.
- Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
- Tổ chức chuyên đề các bộ môn theo kế hoạch.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.
- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.
4. Tuần từ 22/4/2019 đến 28/4/2019
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 36 năm học 2018 - 2019.
- Tổ chức kiểm tra học kỳ II đối với học sinh lớp 9 các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (thi thử lần 1 cho học sinh lớp 9 vào lớp 10 THPT) theo đề chung toàn quận (Có công văn hướng dẫn riêng).
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra học kỳ II theo hướng dẫn.
- Tổ chức các hoạt động tập thể chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
- Tiếp tục ổn định nền nếp trong nhà trường.
  1. Tuần từ 29/4/2019 đến 05/5/2018
- Nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 37A năm học 2018 - 2019.
- Đẩy mạnh hoạt động thi đua chào mừng ngày giải phóng Điện Biên 07/5, chuẩn bị tham gia ‘Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên” cấp quận, thành lập Đội 15/5 và mừng sinh nhật Bác Hồ ngày 19/5.
- BGH chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, hoàn thành tính điểm đảm bảo theo quy định; tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên các văn bản: Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
- Thông báo rộng rãi, kịp thời tinh thần, chủ trương và các thông tin cần thiết cho học sinh lớp 9 của trường về kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020; Quán triệt, thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020.
         * BGH tập trung chỉ đạo và thực hiện những nội dung sau:
+ Thực hiện đầy đủ nội dung chương trình các môn học; đánh giá xếp loại chính xác, khách quan để làm cơ sở xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10. Tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực dẫn tới thay đổi kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh; Trường hợp học sinh có lý do không dự thi vào lớp 10 phải có đơn của phụ huynh học sinh và học sinh.
+ Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở; thông báo cho phụ huynh học sinh các thông tin trong Quy chế có liên quan đến học sinh.
+ Tổ chức triển khai quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên, học sinh; Hướng dẫn học sinh thực hiện làm các loại hồ sơ; chuẩn bị cho học sinh các loại hồ sơ đúng thời điểm quy định; hướng dẫn cho học sinh chọn trường tuyển sinh phù hợp khả năng và điều kiện của bản thân học sinh.
+ Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy chế và nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2018- 2019.
+ Phối hợp làm TS vào lớp 10 THPT theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020.
- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.
         Nhận được văn bản này, BGH yêu cầu ông () tổ trưởng các tlên kế hoạch cụ thể của t mình, phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong t và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch của nhà trường. Nếu có sự điều chỉnh kế hoạch, BGH sẽ có thông báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, các tổ cần báo cáo kịp thời về BGH (qua đ/c Hiếu) để phối hợp giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- BGH (để chỉ đạo);
- Các tổ trưởng (để thực hiện);
- Lưu: VT.
        HIỆU TRƯỞNG
           Hoàng Hồng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

1120/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 19/10/2018

5417/QĐ-UBND

Quyết định chính thức Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2019

Thời gian đăng: 18/10/2018

1073/PGD&ĐT

CV hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 17/10/2018

10103/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch thi GVDG năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 17/10/2018

1009/PGD&ĐT

Hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 29/09/2018

67/THCS

Danh sách CBGVNV trực hè năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 30/05/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay161
  • Tháng hiện tại20,844
  • Tổng lượt truy cập1,582,995
tu
 

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây