Trang nhất » Tin Tức » Chương trình công tác tháng

Chương trình công tác tháng 9/2019

Thứ tư - 18/09/2019 16:21
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG MAI
             
       Số:         /CTr-THCS ĐM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Hà Đông, ngày 31 tháng  8 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2019

TRƯỜNG THCS ĐỒNG MAI

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020 ngày 5/9/2019.
2. Xây dựng kế hoạch năm học, hoàn thiện kế hoạch giảng dạy và các loại kế hoạch năm học 2019 – 2020.
3. Duyệt kế hoạch năm học của trường với PGD.
4. Tích cực triển khai tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” của Thành phố Hà Nội đảm bảo yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh dự thi theo hướng dẫn, thể lệ cuộc thi, hoàn thành trước ngày 16/9/2019.
5. Phát động tháng ATGT và tổ chức ký cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, giáo dục an toàn giao thông.
6. Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới, thu - chi đầu năm; Báo cáo tổ chức đầu năm của trường với PGD.
7. Tổ chức “Vui Hội Trung Thu” tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn.
8. Họp Ban đại diện CMHS, triển khai hoạt động.
9. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức,viên chức năm học 2019 - 2020.
10. Nộp đăng ký thi đua năm học 2019 - 2020.
11. Đăng ký danh hiệu thư viện trong năm học 2019 -2019 theo lịch quy định.
12. Hoàn thành biểu mẫu PCGD, XMC. Cập nhật số liệu trên phần mềm hệ thống PCGD, XMC.
13. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp trường 10 môn văn hóa. Thành lập đội tuyển để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp quận.
14. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.
15. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức.
16. Tiếp tục phát động và triển khai kế hoạch các cuộc vận động trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; tổ chức ký cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.
17. Phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học của Thành phố.
18. Cử học sinh tham gia giải Việt dã quận Hà Đông năm 2019 vào ngày 15/9/2019. (Giao đ/c Nghiêm và nhóm TD phụ trách)
II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN
1. Tuần từ 03/9/2019 đến 08/9/2019 .
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 3 năm học 2019 - 2020.
- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 vào ngày 05/9/2019 theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT. Phát động chủ đề năm học 2019 - 2020; Phát động các cuộc vận động đã nêu trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Phát động tháng ATGT và tổ chức ký cam kết về Phòng chống ma tuý, Phòng chống tội phạm, Phòng chống dịch bệnh, Giáo dục trật tự An toàn Giao thông.
- Xây dựng kế hoạch năm học 2019 - 2020, tùy điều kiện của nhà trường để chọn một số nội dung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học; Xây dựng kế hoạch cá nhân, nhóm - tổ chuyên môn, các loại kế hoạch của nhà trường ….;
- Hoàn thành cập nhật thông tin đầu năm trong các loại hồ sơ sổ sách quản lý, chuyên môn theo quy định.
- Triển khai công tác tổng hợp, hoàn thành các biểu mẫu điều tra; làm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC của trường.
- Tổ chức họp Ban đại diện CMHS, triển khai hoạt động của Ban đại diện và tổ chức họp CMHS các lớp. BGH tổ chức niêm yết công khai tất cả các khoản thu - chi đầu năm học. Việc thu chi tài chính trong năm học thực hiện theo văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội, của phòng GD&ĐT quận Hà Đông.
2. Tuần từ 09/9/2019 đến 15/9/2019 .
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 4 năm học 2019 - 2020.
- Phòng GD&ĐT quận duyệt kế hoạch năm học của các trường
- Các đ/c GV được giao nhiệm vụ tuyển chọn, thành lập các đội tuyển HSG lớp 9 cấp trường (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD).
- Tiến hành dự giờ, thăm lớp theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong trường.
- Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” của Thành phố Hà Nội đảm bảo yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh dự thi theo hướng dẫn, thể lệ cuộc thi, hoàn thành trước ngày 16/9/2019.
- Tổ chức “ Vui Hội Trung Thu” tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn (Tổ chức vào 15h00’ ngày 13/9/2019) có kế hoạch riêng.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của đơn vị.
- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục, công tác thu – chi đầu năm học và phòng chống dịch bệnh các trường.
- Nhóm TD chọn cử học sinh tham gia giải Việt dã quận Hà Đông năm 2019 vào ngày 15/9/2019.
3. Tuần từ 16/9/2019 đến 22/9/2019 .
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 5 năm học 2019 - 2020.
- Triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020.
- Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019 - 2020.
- Tăng cường dự giờ, kiểm tra giáo viên.
- Tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong trường học.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC của nhà trường.
- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục, công tác thu – chi đầu năm học và phòng chống dịch bệnh các trường.
4. Tuần từ 23/9/2019 đến 29/09/2019 .
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 6 năm học 2019 - 2020.
- Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
- Thực hiện các chuyên đề chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Các trường tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019 - 2020.
- Phối hợp với UBND phường hoàn thành các biểu mẫu điều tra; làm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC của đơn vị; làm tờ trình để UBND Quận kiểm tra và ra quyết định công nhận.
- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và chuẩn bị thi giáo viên dạy giỏi cấp trường các môn Sinh học, Vật lí, Tiếng Anh.
- Thực hiện chuyên đề chuyên môn ở một số môn học.
- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục, công tác thu – chi đầu năm học và phòng chống dịch bệnh các trường.
Nhận được văn bản này, BGH yêu cầu ông (bà) Tổ trưởng các tổ lên kế hoạch cụ thể của tổ mình, phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch của nhà trường. Nếu có sự điều chỉnh kế hoạch, BGH sẽ có thông báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của tổ cần báo cáo kịp thời về Phòng BGH (qua Đ/c Hiếu) để phối hợp giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- BGH ( để chỉ đạo)
- Các tổ trưởng (để t/h);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNGHoàng Hồng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

1120/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 19/10/2018

5417/QĐ-UBND

Quyết định chính thức Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2019

Thời gian đăng: 18/10/2018

1073/PGD&ĐT

CV hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 17/10/2018

10103/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch thi GVDG năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 17/10/2018

1009/PGD&ĐT

Hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 29/09/2018

67/THCS

Danh sách CBGVNV trực hè năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 30/05/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay533
  • Tháng hiện tại16,865
  • Tổng lượt truy cập1,579,016
tu
 

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây