Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Phân công chuyên môn học kì I năm học 2018 - 2019

Thứ bảy - 29/09/2018 09:12
Phßng GD&ĐT Hµ §«ng
Tr­êng THCS §ång Mai
–––––
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
––––––––––––
B¶ng ph©n c«ng chuyªn m«n tæ x· héi
Häc kú I - n¨m häc 2018 -  2019 ( Lần 1- Từ 15/8/2018)
 
tt Hä vµ tªn N¨m sinh CM Đào tạo
- Ban đầu
-Đào tạo lại
Ph©n c«ng d¹y m«n, líp Số tiết thực dạy C«ng t¸c kiªm nhiÖm Sè tiÕt kiêm nhiệm Tổng số tiết
1 Mai ThÞ Cóc Hoa 1966 CĐSP-Văn
§HSP -V¨n
Văn( TC) 9AD 12 CN 9D, TTXH 7 19
2 NguyÔn Thị Thu Thuû 1976 CĐSP-Văn
§HSP - V¨n
Văn( TC) 9B, 8B 11 CN 9B, TPXH 5 16
3 Nguyễn Thị Thu Hằng 1986 ĐHSP-Văn Văn( TC) 9CE, 8A
 
17 CN 9C, BT Chi đoàn 4 21
4 Lê Văn Minh
 
1975 CĐSP-Văn
§HSP - V¨n
Văn( TC) 6BDE 15     15
5 Lại Hải Yến 1987 §HSP - V¨n Văn( TC) 7ACD 15 CN 7D 4 19
 
6 Lê Thị Mão 1975 CĐSP-Văn
§HSP - V¨n
Văn( TC) 6AC
GDCD 6ACE
13 CN 6C 4 17
7 Nguyễn Thị Mai 1995 CĐSP - Văn Văn(TC) 8CD
 
10 CN 8C, PTPT 9 19
8 Phan ThHoan 1993 CĐSP - Văn Văn(TC) 8EG,
 Sử 8E
12 CN 8E 4 16
9 Đỗ Thị Nhinh 1992 CĐSP - Văn Văn(TC) 7BE,
Sử 7E
12 CN 7E 4 16
10 Đỗ Thị Hồng 1976 CĐSP-Văn Sử K6, Sử 7ABCD
 
13     13
11 NguyÔn Thị Nga 1991 CĐSP -Sö Sử K9, Sử 8ABCDG
 
15     15
12 TrÇn ThÞ Ngoan 1969 C§SP - §Þa Địa K7, Sinh 7C
 
12 CN 7C 4 16
13 Nguyễn Thị Trang 1989 C§SP - §Þa Địa K9, Địa K6 15
 
    15
14 §Æng Thị Minh T©m 1978 C§ Ngo¹i ng÷
ĐHSP NN
TA 7AE, 9ACE
 
12 CN 7A 4 16
15 Ph¹m ThÞ Thuý Nga 1978 C§SP NN
ĐHSP NN
TA 6ABE, 9BD 13 CN 6A 4 17
16 NguyÔn H÷u M¹nh 1978 C§ Ngo¹i ng÷
ĐHSP NN
TA 8ABCD, 6CD 18     18
17 Nguyễn Thị Thảo 1995 C§SP NN
 
TA 8EG, 7BCD 15
 
    15
18 Ph¹m ThBÝch Liªn 1967 §HSP GDCD GDCD K9,8,7
 
16     16
19 Ng« Minh Tr­¬ng 1980 C§SP M.thuËt
ĐH Mĩ Thuật
MT K9,8,7,6 21     21
20 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1987 C§SP - Nh¹c
ĐHSP Nhạc
Nhạc K8,7,6 16     16 
PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
Trường THCS Đồng Mai
––––––
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ TỰ NHIÊN
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018-2019( Lần 1 từ 15/8/2018)
tt Họ và tên Năm sinh CM Đào tạo
- Ban đầu
-Đào tạo lại
Phân công dạy môn, lớp Số tiết thực dạy Công tác kiêm nhiệm Sè tiÕt kiêm nhiệm Tổng số tiết
1 Hoàng Hồng Nam 1967 CĐSP-Lý
ĐHSP-Lý
Hướng nghiệp khối 9
Bồi dưỡng HSG Lý 9
2 HT    
2 Trịnh Đình Hiếu 1969 CĐSP-Toán
§H KHTNTo¸n
GDCD 6B,D
Bồi dưỡng HSG Toán 9
4 PHT    
3 §oµn ThÞ Thu 1975 CĐSP-Toán
§HSP- To¸n
Toán( TC) 9C, 8A 10 CN 8A, TTTN 7 17
4 Trần Thị Vân 1982 CĐSP-Toán
§HSP- To¸n
Toán( TC) 8B, 9BD
 
15 CN 8B, TP TN 5 20
5 TrÞnh ThPh­¬ng Loan 1978 CĐSP-Toán
§HSP- To¸n
Toán( TC) 9AE, 8E 15 CN 9E, TTND 6 21
6 Ng« Do·n S¬n 1969 CĐSP-Toán
§H To¸n Tin
Toán( TC) 7BE,
C.Nghệ  6CE
14     14
7 NguyÔn ThÞ Oanh 1969 CĐSP-Toán
§HSP- To¸n
Toán( TC) 6AB
C.Nghệ 6AB
14     14
8 Phan Thị Thủy 1982 CĐSP-Toán
§HSP- To¸n
Toán( TC) 7AC,8D 15 CN 8D 4 19
9 Đặng Thị Sang 1994 CĐSP-Toán
 
Toán( TC) 6E,7D
Sinh 6E
12 CN 6E 4 16
10 Phạm Thu Hà 1992 ĐHSP-Toán
 
Toán( TC) 6CD
C.Nghệ 6D
12 CN 6D 4 16
11 Hoàng Hải Yến 1995 ĐHSP-Toán
 
Toán( TC) 8CG
 
10 CN 8G 4 14
12 §ç §×nh Hång 1962 CĐSP-Lý
§H KHTN Lý
Lý K9, C.nghệ K9 15     15
13 Ng« Do·n Ph¸i 1969 CĐSP-Lý
§H Lý
Lý K8, C.Nghệ K8 18     18
14 TrÇn ThÞ NguyÖt 1966 CĐSP-Lý
§H KHTN Lý
Lý K7, C.Nghệ K7 10 CN 7B 4 14
15 NguyÔn ThÞ §«ng 1966 CĐSP-Lý
§HSP Lý
Lý K6. Sinh 6ABCD 13 CN 6B 4 17
16 TrÇn Minh NguyÖt 1970 CĐSP-Hóa Địa
§HSP Ho¸
Hóa K9 10 CN 9A,TKHĐ, CNTT 9 19
17 Nguyễn Kim Oanh 1993 CĐSP-Hóa Địa
 
Hóa 8ABCD, Địa K8 14     14
18 Nguyễn Phương Thảo 1997 CĐSP Hóa-
Đoàn đội
Hóa 8EG
 
4 TPT Đội 15 19
19 NguyÔn Nh­ QuyÕn 1962 C§SP Sinh
 
Sinh K9,7AE 14  CTCĐ 3 17
20 Nguyễn Quốc An 1996 C§SP Sinh
 
Sinh K8, 7BD 16     16
21 Ph¹m §×nh Nghiªm 1968 CĐ TDTT
§H TDTT
TD K9,K8 22     22
22 L­u ThÞ Th¬m 1965 C§ TDTT TD K7, K6 20     20
 
 
  §ång Mai, ngµy 8 th¸ng 8 n¨m 2018
KT. hiÖu tr­ëng
PHÓ hiÖu tr­ëng
TrÞnh §×nh HiÕu
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

1120/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 19/10/2018

5417/QĐ-UBND

Quyết định chính thức Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2019

Thời gian đăng: 18/10/2018

1073/PGD&ĐT

CV hướng dẫn đăng ký thi đua năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 17/10/2018

10103/KH-PGD&ĐT

Kế hoạch thi GVDG năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 17/10/2018

1009/PGD&ĐT

Hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 29/09/2018

67/THCS

Danh sách CBGVNV trực hè năm học 2017-2018

Thời gian đăng: 30/05/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay146
  • Tháng hiện tại20,829
  • Tổng lượt truy cập1,582,980
tu
 

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây