Trang nhất » Văn bản » Văn bản

Kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018 - 2019

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018-2019

Số kí hiệu 1120/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 19/10/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT quận Hà Đông
Người ký Phạm Thị Lệ Hằng

Nội dung

 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 1120 /KH-PGD&ĐT

               Hà Đông, ngày 18 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 9 các bộ môn văn hóa cấp Quận
Năm học 2018-2019


         Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/ VBHN-BGDĐT ngày 25/08/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
         Căn cứ văn bản số 4371/SGD&ĐT-GDPT ngày 11/10/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 cấp THCS, năm học 2018-2019.
         Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT quận Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các bộ môn văn hóa cấp Quận năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
- Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lí, chỉ đạo của các nhà trường.
- Đánh giá chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 của các giáo viên và các trường THCS trong toàn quận.
- Phát hiện những học sinh có năng khiếu về các môn học để tạo nguồn bồi dưỡng đội tuyển của quận tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố.
- Thực hiện được mục tiêu giáo dục và đào tạo về công tác bồi dưỡng nhân tài.
2. Yêu cầu
Kỳ thi phải đảm bảo: an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, đánh giá chính xác năng lực học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các nhà trường.
         II. MÔN THI - ĐỐI TƯỢNG DỰ THI - LỊCH THI - ĐỊA ĐIỂM THI.
                   1. Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục Công dân.
         2. Đối tượng và điều kiện dự thi
2.1. Đối tượng: Là học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS quận Hà Đông.
2.2. Điều kiện:
- Xếp loại học kỳ II năm học 2017-2018: Hạnh kiểm và học lực đạt loại khá trở lên.
- Có thẻ dự thi theo mẫu gửi kèm công văn này;
3. Số lượng thí sinh dự thi
          - Bình quân 01 học sinh/lớp/môn. Căn cứ vào thực tế chất lượng học sinh ở những môn thi các trường có thể tăng hoặc giảm số lượng học sinh/môn nhưng đảm bảo dự thi đủ các môn học theo yêu cầu.
          - Trường hợp tới ngày thi nếu học sinh dự thi bị ốm hoặc không thể tham dự kỳ thi vì lí do đặc biệt thì Hiệu trưởng có công văn báo cáo với Hội đồng coi thi (bộ phận thư ký nhận) và không thay thế học sinh khác. Nếu không có văn bản báo cáo thì coi là bỏ thi không lí do và điểm bình quân đội tuyển của trường vẫn được chia cho học sinh đó.
         4. Lịch thi, địa điểm thi
         4.1. Ngày thi: Thứ Tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018.
          - Buổi sáng thi các môn: Ngữ văn, Địa lí, Vật lí, Toán, và Sinh học  .        
- Buổi chiều thi các môn: Tin học, Tiếng Anh, GDCD, Lịch sử và Hóa học
          4.2. Ngày chấm thi: 08/11/2018
4.3. Địa điểm coi thi: Trường THCS Lê Lợi - Quận Hà Đông.
4.4. Địa điểm chấm thi: Trường THCS Lê Hồng Phong - Quận Hà Đông.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi:
Nội dung thi trong phạm vi chương trình giáo dục trung học cơ sở tính đến thời điểm tổ chức thi.
2. Hình thức thi:
Đối với các môn văn hóa mỗi học sinh làm 01 bài thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài thi là 150 phút.
IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI
  1. Công tác coi thi:
          Phòng GD&ĐT giao cho trường THCS Lê Lợi chuẩn bị :
- Các phòng thi bảo đảm đầy đủ các quy định theo quy chế hiện hành về cơ sở vật chất.
- Phòng thi Tin học:
            * Mỗi thí sinh 01 máy vi tính đã cài đặt chương trình Pascal 7.0
            * Phòng thi có 01 máy tính dự trữ, 01 máy in.
            - Các điều kiện khác Phòng GD&ĐT sẽ có công văn cụ thể gửi tới nhà trường.
            2. Danh sách thí sinh
            Các trường THCS kiểm tra điều kiện dự thi các học sinh của trường và lập danh sách học sinh đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm công văn này).).
            3. Giới thiệu cán bộ, giáo viên coi và chấm thi
            Các trường THCS giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia coi và chấm thi (theo mẫu gửi kèm công văn này).
          Danh sách thí sinh, danh sách giới thiệu cán bộ, giáo viên coi và chấm thi các trường nộp 02 bản:  01 bản qua địa chỉ email: hongphuongpgd@gmail.com, 01 bản theo đường công văn (Đ/c Phương nhận).
* Tiêu chuẩn và điều kiện:
- Giáo viên coi thi là những giáo viên không dạy lớp 9 các môn thi; Giáo viên chấm thi là những giáo viên đang dạy lớp 9 các môn thi năm học 2018-2019;
- Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;
- Nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi;
- Không có con, em ruột, cháu ruột hoặc em ruột, cháu ruột vợ (hoặc chồng); người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự kỳ thi này;
          - Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
          - Riêng giáo viên chấm thi phải là những người có năng lực chuyên môn tốt.
          * Số lượng:
          - Giới thiệu giáo viên coi thi: Trường có 18 lớp trở lên giới thiệu 05 người; Các trường còn lại mỗi trường giới thiệu 03 người.
          - Giới thiệu giáo viên chấm thi: Mỗi môn thi, mỗi trường giới thiệu từ 01 đến 02 giáo viên đang dạy ở môn đó.
          4. Phổ biến quy chế thi cho giám thị và các thí sinh
         Hiệu trưởng các trường THCS  (Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/ VBHN-BGDĐT ngày 25/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan cho giám thị, giám khảo, thí sinh dự thi của nhà trường trước ngày thi; quán triệt học sinh về tinh thần, thái độ dự thi, thực hiện đúng nội quy kỳ thi và các hướng dẫn của giám thị tại phòng thi.
5. Công tác chấm thi:
          Phòng GD&ĐT giao cho trường THCS Lê Hồng Phong chuẩn bị :
- Các phòng chấm thi cho giám khảo theo từng môn.
- Các điều kiện khác Phòng GD&ĐT sẽ có công văn cụ thể gửi tới nhà trường.
         6. Những công việc khác
         - Các trường THCS có kế hoạch tổ chức đưa học sinh đi thi đảm bảo sức khỏe, an toàn giao thông và cử 01 đồng chí trong Ban giám hiệu làm trưởng đoàn chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức cho học sinh đi thi.
         - Trường THCS Lê Lợi và THCS Lê Hồng Phong chủ động bố trí kế hoạch dạy bù chương trình để việc tổ chức thi và chấm thi không ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình của nhà trường và chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
V. LỊCH TIẾN HÀNH
1. Ngày 26/10/2018
Các trường THCS nộp về Phòng GD&ĐT và qua hòm thư điện tử:
          Danh sách học sinh đăng ký dự thi các môn; Danh sách giới thiệu giáo viên coi, chấm thi (Đ/c Phương nhận - gửi qua hòm thư: hongphuongpgd@gmail.com).
2. Ngày 29/10/2018
          - Các trường THCS nhận qua hòm thư điện tử nội bộ Danh sách thí sinh dự thi các môn, kiểm tra lại thông tin thí sinh của trường mình.
- Hiệu trưởng các trường THCS hoàn thành cấp thẻ dự thi cho thí sinh thuộc trường mình.
3. Ngày 01/11/2018
          - Các trường THCS nhận qua hòm thư điện tử nội bộ Danh sách thí sinh dự thi các môn chính thức đã xếp phòng thi, đánh số báo danh.
4. Ngày 05/11/2018
          - Các trường THCS nhận Quyết định điều động cán bộ, giáo viên làm thi qua hòm thư điện tử nội bộ.
5. Ngày 07/11/2018: Tổ chức coi thi
          - Thời gian làm việc của Ban coi thi thực hiện theo quyết định của Trưởng phòng GD&ĐT;
          - Sáng ngày 07/11/2018 thi các môn: Ngữ văn, Địa lí, Vật lí, Toán và Sinh học.
+ 7h00 - 7h30: Thí sinh xem danh sách phòng thi.
+ 7h30 - 7h40: Tập trung thí sinh (theo phòng thi) tại sân trường. (Trường THCS Lê Lợi cử giáo viên tập trung học sinh và hướng dẫn học sinh về vị trí các phòng thi).
+ 7h45 - 8h00: Họp Hội đồng coi thi.
+ 8h05 - 8h15: Thí sinh vào phòng thi.
+ 8h25: Giao đề thi.
+ 8h30 - 11h00: Thí sinh làm bài thi.
          - Chiều ngày 07/11/2018  thi các môn: Tin học, Tiếng Anh, GDCD, Lịch sử và Hóa học.
+ 13h00 - 13h30: Thí sinh xem danh sách phòng thi.
+ 13h30 - 13h50: Thí sinh vào phòng thi.
+ 13h55: Giao đề thi.
+ 14h00 đến 16h30: Thí sinh làm bài thi
6. Ngày 08/11/2018: Tổ chức chấm thi.
          Thời gian làm việc của Ban chấm thi thực hiện theo quyết định của Trưởng phòng GD&ĐT;
VI. PHƯƠNG THỨC XÉT GIẢI
- Căn cứ vào kết quả thi, Phòng GD&ĐT sẽ xếp giải và cấp Giấy chứng nhận cho học sinh theo quy chế hiện hành.
- Phòng GD&ĐT sẽ tuyển Đội dự tuyển Học sinh giỏi cấp Quận dự thi cấp Thành phố gồm 11 học sinh (theo điểm số từ cao xuống thấp) để bồi dưỡng tập trung (thời gian và địa điểm bồi dưỡng sẽ thông báo sau).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 các bộ môn văn hóa, khoa học cấp Quận năm học 2018-2019, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS trong toàn quận triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng lịch trình, đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các trường THCS;
- Lưu: VT, THCS.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)Nguyễn Thị Thu Hương

 

 File đính kèm

Văn bản mới

Số: 596/PGDĐT

V/v tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyệt liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 04/06/2021

Số 1509/UBND-KT

V/v đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, sự cố trong kỳ thi tốt nghệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2021 trên địa bàn quận Hà Đông

Thời gian đăng: 04/06/2021

Số:588/PGDĐT

Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 04/06/2021

Số: 70/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Thời gian đăng: 04/06/2021

Số: 167/KH-BCĐ

Kế hoạc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022

Thời gian đăng: 04/06/2021

Số: 168/KH-BCĐ

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao Trung học cơ sở Lê Lợi năm học 2021 - 2022

Thời gian đăng: 04/06/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,466
  • Tháng hiện tại100,843
  • Tổng lượt truy cập2,382,713
tu
 

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây