Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động chuyên môn

Kế hoạch tổ chức chuyên đề năm học 2022-2023

Thứ sáu - 21/10/2022 10:07

Kế hoạch tổ chức chuyên đề năm học 2022-2023

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GDĐT
Số: 982/KH-PGDĐT-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 

Hà Đông, ngày 28 tháng 9 năm 2022   


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CẤP THCS
NĂM HỌC 2022 – 2023

 
 
 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Thực hiện định hướng hoạt động chuyên môn cấp trung học cơ sở (THCS) năm học 2022-2023, phòng GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp THCS quận Hà Đông năm học 2022-2023 như sau:
I. Mục đích
1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường trung học cơ sở, tập trung vào thực hiện đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra đánh giá (KTĐG) theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
2. Cán bộ quản lý, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề, chủ đề dạy học trong mỗi môn học phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
3. Thống nhất phương thức tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học cơ sở, triển khai thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
II. Yêu cầu
1. Việc xây dựng các chuyên đề, chủ đề dạy học trong mỗi môn học và kế hoạch dạy học bộ môn phải nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.
2. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học cơ sở phải xây dựng được tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kỳ; tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm.
3. Các nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn khác phải được tổ chức thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành.
III. Phân công thực hiện chuyên đề cấp quận năm học 2022-2023
Nội dung các chuyên đề: Dạy học theo chủ đề, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6, 7...


 
STT Học Kỳ Môn học  Đơn vị thực hiện
(Trường THCS)
 Dự kiến
Thời gian
1 HKI Ngữ văn 7 Trần Đăng Ninh Tháng 10
2 Tin học 6 Yên Nghĩa Tháng 10
3 Nghệ thuật (MT) Phú Cường Tháng 10
4 Toán 6 Văn Quán Tháng 10
5 Tiếng Anh 7 Lê Quý Đôn Tháng 10
6 KHTN 7 Nguyễn Trãi Tháng 10
7 Công nghệ (KTNN) Văn Yên Tháng 11
8 GDCD 6 Biên Giang Tháng 11
9 HĐTN-HN 7 Ban Mai Tháng 11
10 Lịch sử&Địa lí 7 (LS) Dương Nội Tháng 11
11 Toán 7 Phú La Tháng 11
12 Ngữ văn 6 Phú Lương Tháng 11
13 GDTC 6 Mậu Lương Tháng 12
14 KHTN 7 Lê Lợi Tháng 12
15 Tiếng Anh 6 Vạn Phúc Tháng 12
16 Lịch sử&Địa lí 6 (ĐL) Phú Lãm Tháng 12
17 HKII Công nghệ (KTCN) Lê Quý Đôn Tháng 1
18 GDCD 7 Văn Quán Tháng 1
19 GDTC 7 Nguyễn Trãi Tháng 1
20 Tin học 7 Lê Lợi Tháng 2
21 Nghệ thuật (AN) Trần Đăng Ninh Tháng 2
22 HĐTN-HN 6 Lê Hồng Phong Tháng 2
23 KHTN 6 Đồng Mai Tháng 3
24 Toán 7 Yên Nghĩa Tháng 3
25 Ngữ văn 7 Kiến Hưng Tháng 3
26 KHTN 7 Phú La Tháng 3
27 Tiếng anh 9 Mỗ Lao Tháng 3
28 Ngữ văn 9 Văn Yên Tháng 3
29 Toán 9 Văn Khê Tháng 3
          IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng GDĐT quận
- Tổ chức xây dựng kế hoạch, quản lý và điều hành việc thực hiện kế hoạch chuyên đề cấp THCS quận Hà Đông năm học 2022-2023.
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch chuyên đề cấp THCS quận Hà Đông quận năm học 2022-2023.
- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chuyên đề cấp THCS quận Hà Đông quận năm học 2022-2023 .
2. Các trường THCS, trường liên cấp có cấp THCS.
- Căn cứ vào kế hoạch chuyên đề cấp THCS quận Hà Đông năm học 2022-2023 của Phòng GDĐT quận, chủ động lựa chọn nội dung phù hợp để thực hiện chuyên đề cấp quận theo kế hoạch.
- Cử CBQL, giáo viên, nhân viên tham dự đầy đủ các chuyên đề do các đơn vị khác và Phòng GDĐT quận tổ chức, thực hiện. Tạo điều kiện để 100% giáo viên được tham dự các chuyên đề.
- Cử CBQL, giáo viên, nhân viên tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn (01 chuyên đề cụm/ tháng).
- Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học cơ sở phải xây dựng được tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kỳ; tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm.
- Hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề cấp quận, chuyên đề do trường tổ chức (trong báo cáo tháng) gửi về phòng GDĐT qua tổ chuyên môn cấp học.
Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề cấp THCS quận Hà Đông năm học 2022-2023. Trước thời gian thực hiện chuyên đề cấp quận một tuần, nhà trường báo cáo bằng văn bản với đầy đủ các nội dung (Tên chuyên đề, Thời gian, địa điểm, người thực hiện) gửi về tổ chuyên môn THCS (đồng chí Lan Hương nhận), đồng thời gửi về địa chỉ email: capthcs.pgdhadong@gmail.com./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo PGDĐT (b/c);
- Tổ chuyên môn THCS;
- Các trường THCS (có cấp THCS);
- Lưu: VT, CM.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)Nguyễn Thị Thu Hương
                                                                            
                                                                           
 

Tác giả: THCS Đồng Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

số 98/2023/NĐ-C

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Thời gian đăng: 06/02/2024

97/2023/NĐ-CP

Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách

Thời gian đăng: 02/03/2024

Thông tư số 18/2023/TT-BNV

Bãi bỏ một phần Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính p

Thời gian đăng: 06/02/2024

số 85/2023/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Thời gian đăng: 06/02/2024

số 48/2023/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Thời gian đăng: 06/02/2024

Số: 43/2006/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Thời gian đăng: 08/01/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,338
  • Tháng hiện tại79,645
  • Tổng lượt truy cập5,329,619
tu
 

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây